THE AMERICAN DREAM Logo

Jak uzyskać Zieloną Kartę Pobytu?

Udzial w loterii Zielonej Karty1) Złożyć wniosek

Nalży wnieść wniosek do Agencji The American Dream o udzial w loterii Zielonej Karty. Jeśli jesteś żonaty, oboje małżonkowie muszą złożyć wniosek, a więc podwoić szanse na wygranie.

 

 

 

 

Kontrola Wniosku2) Kontrola Wniosku

Starannie sprawdzamy wniosek na jego poprawność a w przypadku pytań i koreky kontaktujemy sie z klientem. Krótko po upływie naszego terminu zgoszeń przekazujemy aplikację w wymaganej formie elektronicznej do placówek urzędowych USA , świadectwem o tym jest oficjalny certyfikat z pisemnym potwierdzeniem wpłynięcia aplikacji do placówki urzędowej w USA który otrzymasz od nas drogą pocztową.

 

  

Ogłoszenie wyników losowania3) Ogłoszenie wyników losowania

Między Majem a Czerwcem następnego roku informujemy uczestników drogą pocztową i elektroniczna E-Mail o wynikach losowania Będąc jednym ze zwycięzców otrzymasz informacje o dalszym postępowaniu. Na życzenie możemy służyć klientom przez cały proces, aż do otrzymania Zielonej Karty.