THE AMERICAN DREAM Logo

Kto może wziąć udział w loterii Zielonej Karty?

Zasadniczo wszyscy, wyjątkiem stanowią osoby urodzone w krajach o wysokiem stopniu emigracji do USA. Państwa wykluczone z losowanie znajdziesz w dalszej treści. Obywatelstwo nie stanowi znaczenia, lecz kraj urodzenia w oparciu o aktualną mapę polityczną świata.

Kraje wykluczone

Kraje wykluczoneBangladesh, Brazil, Canada, (People’s Republic of) China (mainland born, except Taiwan and Hong Kong SAR, Macau SAR), Colombia, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Haiti, India, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, South Korea, United Kingdom/Great Britain (except Northern Ireland) and its dependent territories, and Vietnam.

Wyjątek, osoby które urodziły się w wyżej wymienionych krajach wykluczonych, mogą wziąść udział w loterii pod warunkiem, że ich małżonek(a) urodził(a) się w kraju, który nie jest wykluczony lub jeżeli dana osoba urodziła się w kraju wykluczonym podczas gdy jej rodzice przebywali tam tylko czasowo (np.tymczasowej delegacji, studiów). W tym przypadku można podać kraj urodzenia malżonka lub rodzica.

Dalsze warunki:

  • porównywalna z amerykańskim dyplomem High School 12 letnia edukacja szkolna (ukończenie szkoły śreniej) lub

  • 2 letnie doświadczenie zawodowe w ostatnich 5 latach w zawodzie dla którgo potrzebne są minimum 2 lata nauki lub 2-letnia praktyka zawodowa.