THE AMERICAN DREAM Logo

Szanse uzyskania Zielonej Karty są doskonałe

Szanse uzyskania

Na podstawie wieloletnich doświadczeń bazujących na rezultatach loterii w poprzednich latach, szanse na wygranie Zielonej Karty stoją pomiędzy 1:20 i 1:25. Innymi słowy: prawie co dwudziesty uczestnik loterii wygrywa Zieloną Kartę.

Odkąd przepisy USA wymagają zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną, spadła liczba wniosków w roku ubieglłym o prawie 1,5 miliona. Jeśli tendencja ta sie utrzyma to szynse na wygranie w tegorocznym losowaniu będą jeszcze lepsze!

Małżeństwa mogą nawet podwoić swoje szanse, jeżeli każdy z małżonków wypełni zgłoszenie osobno.

Podsumowanie : Zieloną Kartę można wgrać łatwiej anieżeli trafić trójkę w totolotku !

Zwróć uwagę na następujące punkty:

W ramach programu Loterii DV przypada na Europejczyków średnio więcej Zielonych Kart prawie 30% niż w poruwnaniu z Azją w roku 2009 jako najbardziej zaludnionym kontanencie świata około 14% wszystkich Zielonych Kart.W tym roku wykluczonych z uczestnictwa jest 19 krajów. Kraje uczestnicące traktowane są zatem korzystnie.28,4% wszystkich wniosków w ostatnich latach były błędne i zostały zdyskwalifikowane.Oznacza to,że prawie co trzeci kandydat traci z powodu często tylko minimalnych błędów swoje szanse na udział w loterii!! Z naszą pomocą Tobie to nie grozi.